16.03.2016

Müftülük Personeli

Vaizler

Adı Soyadı

Unvanı

Şaban AKTAŞ

Cihat SELEN

Vaiz

Vaiz

Fehim DAĞTEKİN

Salih AKCAN

Nuh Mehmet GÜZEL

Şaduman Gülseren AYDIN

Özgül DEĞİRMENCİ

Cem Burak ÇINAR

Veli BARDAKÇI

Vaiz

Vaiz

Vaizi

Vaiz

Vaiz

Cezaevi Vaizi

Cezaevi Vaizi

Şube Müdürleri

Adı Soyadı

Unvanı

Osman SEZGİN

Hüseyin HASYILMAZ

Şube Müdürü – Personel ve İdari Mali İşler

Şube Müdürü – Din Hizmetleri

Raşit KIYMAZ

Şube Müdürü – Eğitim Hizmetleri

Ali AKKOYUN

Şube Müdürü-Hac ve Umre Hizmetleri 

Murakıplar

Adı Soyadı

Unvanı

Saffet SEVER

Murakıp

Abdullah SÜNBÜL

Murakıp

Cüneyt ÖNDER

Murakıp

Hasan SARI

Ahmet ILGAZ

 

Murakıp

Murakıp

 

 

Din Hizmetleri Uzmanları

Adı Soyadı

Unvanı

Sezgin YOĞUN

Din Hizmetleri ve Uzmanı

Ahmet GÜZEL

Din Hizmetleri ve Uzmanı

 

 

 

Şefler

 

Adı Soyadı

Unvanı

Bilal KANLIOĞLU

Şef – Personel İşleri

Celal SEVAL

Şef – İdari ve Mali İşler

MÜNHAL

Şef – Din Hizmetleri ve Eğitim

Ergün AKYILDIZ

Şef – Hac ve Umre Hizmetleri

   

Aile ve Dini Rehberlik Görevlileri

Adı Soyadı

Unvanı

Büşra Nur SEVİNÇ

Vaiz

Nazife ATAY

Keziban ILGAZ

 Vaiz (Görevlendirme)

Vaiz (Görevlendirme)

 

   

Tekniker/Teknisyen

 

Adı Soyadı

Unvanı

Osman ŞAHİN

Erhan CENNET

Abdürrehim VELİOĞLU

Tekniker

Tekniker

Teknisyen

   

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenleri

Adı Soyadı

Unvanı

Asım UZUN

V.H.K.İ.

Süleyman MARANKOZ

V.H.K.İ.

Erdem SEVAL

V.H.K.İ.

Musa ELDEMİR

V.H.K.İ.

Selim ACAR

V.H.K.İ.

Olcay DAĞAL

V.H.K.İ.

Musa KÜPELİ

V.H.K.İ.

Abdurrahman ILDIROYUK

V.H.K.İ.

Muhammed UYSAL

V.H.K.İ.

Hasan Ali YARDIM

V.H.K.İ.

Fatih AKTEPE

V.H.K.İ.

Mustafa GÜNAY

Nusret DEMİR

V.H.K.İ.

V.H.K.İ.

Fatih Mehmet GÜNEŞ

Emrah KAHRAMAN

V.H.K.İ.

Memur

Emin ALTINTAŞ

Memur

 

Şoförler

 

Adı Soyadı

Unvanı

Abdullah YILMAZ

Şoför

Halil Kasım GÜZEL

Akif Ersoy GANİOĞLU

Şoför

Şoför

   

Yardımcı Hizmetler

 

Adı Soyadı

Unvanı

Beytullah ÖZ

Halil GELMEZ

Mithat AVŞAR

Yasin SERTTAŞ

Abdullah ACUMA

Hizmetli

Hizmetli

Hizmetli

Hizmetli

Hizmetli

 

 

 

 

 

   

Diğer Görevlendirmeler

 

Adı Soyadı

Unvanı

Mediha GÜL

Kur’an Kursu Öğreticisi (Görevlendirme)

   

Türkiye Diyanet Vakfı Şube Temsilcisi

Adı Soyadı

Unvanı

Ayhan KİBAR

TDV Şube Temsilcisi

Mustafa SAÇLI

TDV Şube Temsilcisi