24.05.2017

FAHRİ KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ SINAV BAŞVURU İLANI

 

FAHRİ KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ

 SINAV BAŞVURU İLANI

 

İlgi      : Aydın Valilik Makamının 11892146.902-1211 sayılı yazısı

 İlçemiz Müftülüğüne bağlı aşağıda adı geçen Kuran Kurslarında Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince,  2016 KPSS (DHBT) puan sırası esas alınarak ilçe bazında ihtiyaç sayısının 2 katına kadar İl Müftülüğünce yapılacak sözlü sınava çağırılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre Geçici Kur'an Kursu Öğreticisi alımı yapılacaktır. Buna göre;

a)      657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde aranan genel ve özel şartları taşıyan,

b)      Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartlarını taşıyan,

c)      İmam-Hatip Lisesi Mezunu veya üstü dini yükseköğrenim belgesine sahip olan,

d)     Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmayan,

e)      2016 Yılı KPSS (DHBT) sınavından 60 ve üzeri puan alan adaylar başvuru yapabilecektir.

Ancak, İlçe Müftülüğümüzün öğretici ihtiyacı 2016 KPSS (DHBT) Puanı 60 ve üzeri olan adaylardan karşılanamaması ve müracaatçı bulunamaması halinde 2016 KPSS (DHBT)’ye girenlerden (60’ın altında puan almış olsa bile) müracaatları alınacaktır.

İstekliler 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu hükümlerine bağlı olarak çalışacak olup, İlimiz Müftülüğünde yapılacak sınav için, aşağıda istenen belgelerle birlikte 30/05/2017 Salı günü saat mesai bitimine kadar İlçemiz Müftülüğüne müracaat edeceklerdir.

Sınav, 01/06/2017 Perşembe günü saat 09:00’da Aydın İl Müftülüğünde yapılacaktır.

                                                                                              Mehmet ATAY

                                                                                        İlçe Müftüsü

 

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:

1-   Dilekçe (Kaymakamlık Makamından Havale)

2-   T.C. Kimlik No’lu Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3-   En Son öğrenim durumunu gösteren mezuniyet belgesi veya diploma.

4-   2016 Yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi.

5-   Varsa Hafızlık Belgesi Fotokopisi