30.08.2017

FAHRİ KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ ALIMI 2017

İlçemizde münhal bulunan Kur'an Kursları için Geçici Kur'an Kursu Öğreticisi alımı yapılacaktır.

 

T.C.

ÇİNE KAYMAKAMLIĞI

İlçe Müftülüğü

 

Sayı  : 38827597-251-301                                                                 24/08/2017

Konu   : İlan

 

 

FAHRİ KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ

 SINAV BAŞVURU İLANI

 

İlgi      : Aydın Valilik Makamının 11892146.902-1211 sayılı yazısı

 

 İlçemiz Müftülüğüne bağlı aşağıda adı geçen Kuran Kurslarında Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince,  2016 KPSS (DHBT) puan sırası esas alınarak ilçe bazında ihtiyaç sayısının 2 katına kadar İl Müftülüğünce yapılacak sözlü sınava çağırılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre Geçici Bayan Kur'an Kursu Öğreticisi alımı yapılacaktır.  Buna göre;

a)      657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde aranan genel ve özel şartları taşıyan,

b)      Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartlarını taşıyan,

c)      İmam-Hatip Lisesi Mezunu veya üstü dini yükseköğrenim belgesine sahip olan,

d)     Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmayan,

e)      2016 Yılı KPSS (DHBT) sınavından 60 ve üzeri puan alan adaylar başvuru yapabilecektir.

 

Ancak, İlçe Müftülüğümüzün öğretici ihtiyacı 2016 KPSS (DHBT) Puanı 60 ve üzeri olan adaylardan karşılanamaması ve müracaatçı bulunamaması halinde 2016 KPSS (DHBT)’ye girenlerden (60’ın altında puan almış olsa bile) müracaatları alınacaktır.

2016 Yılında İl Müftülüğünce yapılan sınavda başarılı olmuş ve görev almış olanlar da sınava katılacaklardır.

04-06 Yaş Grubu öğrencilere yönelik görevlendirilecek öğreticiler için; 2016 KPSS (DHBT) girmiş olmak, Başkanlıkça bu alanla ilgili yapılan eğitim seminerine katılmış olmak ya da 04-06 Yaş çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili diplomaya veya bu alanla ilgili en az 296 saatlik sertifikaya sahip olmak. 

İstekliler 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu hükümlerine bağlı olarak çalışacak olup, İlimiz Müftülüğünde yapılacak sınav için, aşağıda istenen belgelerle birlikte 08/09/2017 Cuma günü saat mesai bitimine kadar İlçemiz Müftülüğüne müracaat edeceklerdir.

Sınav, 12/09/2017 Salı günü saat 09:00’da Aydın İl Müftülüğünde yapılacaktır.

 

                                                                                                      Ünal YILDIZ

                                                                                                       İlçe Müftü V.

 

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:

1-   Dilekçe (Kaymakamlık Makamından Havale)

2-   T.C. Kimlik No’lu Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3-   En Son öğrenim durumunu gösteren mezuniyet belgesi veya diploma.

4-   2016 Yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi.

5-   Varsa Hafızlık Belgesi Fotokopisi