13.07.2015

Kadir Gecesi Mesajı

Cenab-ı Hakk’ın yarattığı kainattaki her şey bir düzen içinde varlığını devam ettirirken ve bütün alem  mecrasında seyrederken bazı gün ve geceler vardır ki, daha büyük önem arz eder. Nasıl ki, Ramazan ayı diğer aylara nispetle daha kudsi ise; Regaib, Mirac, Berat ve Kadir geceleri de diğer gecelere nispetle daha faziletlidir. Bu saydığımız gecelerin içinde en faziletlisi ise şüphesiz ki “KADİR GECESİ” dir. Bu öyle bir gecedir ki içinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Bu, Kur’an’ın ifadesidir. 

Kur’an-ı Kerim’in Kadir suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur. “Gerçek biz Kur’an’ı, Kadir Gecesinde indirdik. Kadir gecesinin o büyük fazilet ve şerefini sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve Cebrail arza Rabbinin izni ile her bir iş için inerde iner. O gece tan yeri ağarıncaya kadar bir esenliktir.

Kıyamete kadar beşeriyete rehberlik yapacak olan bir kitabın yeryüzüne iniş günü ve bunun yıldönümleri elbette müstesna bir gün olmalı, coşku ve heyecanla bu gece ihya edilmelidir. Bu gecede, insan önce günahlarına tövbe edip pişman olmalı, bir daha o günahlara dönmemeye karar verip Allah’tan af dilemeli, üzerinde kul hakkı varsa, onu sahibine iade etmelidir.

Geceyi ibadetle, Kur’an okumakla, zikir ve tefekkürle dua ederek geçirmeli, kendisi ve ahirete göçen yakınları için Allah’tan af dilemeli, bol bol namaz kılmalıdır. Hayır,  hasenat ve iyilikler yaparak fakir-fukarayı sevindirmeli, hayra yol açan işler ile günahlardan dönme konusunda karar vermelidir. Bilhassa peygamberimizin yaptığı şu duayı çok tekrarlamalıdır. “Ey Allah’ım sen affedicisin, affı seversin. Beni affet”.Kur’an-ı Kerimdeki şu duaları da tekrar edelim. “Rabbimiz bizi mutluluk yoluna erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırtma. Bize tarafından rahmet bağışla. Şüphe yok ki sen sonsuz bağışta bulunansın.” 

“Rabbimiz; bize dünyada da iyilik ver, Ahirette de bizi cehennem azabından koru.” Bu gecede Anne; babamız, evlatlarımız, şehitlerimiz, ülkemizin, birlik ve beraberliği Vatanımız ve Milletimizin, mutluluk ve selameti ve afetlerden muhafazası için dua etmeyi de ihmal etmeyelim. Camilere koşarak namazlarımızı topluca cemaatle kılalım. Bu gecede camilerde yapılacak olan vaaz ve nasihatleri dinleyelim. İşlediğimiz amellerin vicdani muhasebesini yapalım. Fitre ve Zekâtlarımızı vermediysek verelim, günahlardan, kötülüklerden Rabbimize sığınalım. Bu gecede bolca kaza namazı ve nafile namaz kılalım, Kur’an okuyalım. İnsanlığın huzur ve barışı için Rabbimize dua ve niyazda bulunalım.

Bu duygu ve düşüncelerle, Kadir Gecesinin birlik, beraberlik, kardeşlik ve barışa vesile olması temennisi ile Milletimize, memleketimize ve tüm İnsanlığa hayırlar getirmesini diler, Değerli Aydınlı Kardeşlerimizin Kadir Gecesini tebrik eder, Kadir Gecesi vesilesiyle, 13 Temmuz Pazartesi günü yatsı namazından sonra, Yavuz Sultan Selim Camiinde sunacağımız Kur’an Ziyafeti programına tüm halkımızı davet eder, saygılar sunarım.13.07.2015.