T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Nazilli Müftülüğü

25.08.2017

2017-2018 Yılı Geçici Bayan Kur’an Kursu Öğreticisi Sınav İlanı

 

Müftülüğümüze bağlı Kur’an Kurslarında 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında İlimiz İlçe Müftülüklerine bağlı Kur'an Kurslarında, ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmek üzere, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile birlikte 09/09/2016 tarih ve 94013213-900-E.44009 sayılı yazıları gereği 2016 KPSS (DHBT) puan sırası esas alınarak İlçe bazında ilan edilen öğretici ihtiyacı sayısının üç katına kadar İl Müftülüğünce yapılacak sözlü sınava çağırılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre “Bayan Geçici Kur'an Kursu Öğreticisi ve ihtiyaç duyulması halinde Bayan Geçici 04-06 Yaş Kur’an Kursu Öğreticisi” görevlendirmesi yapılacaktır.

 

A-SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A Maddesinde aranan genel ve özel şartları taşıyor olmak,

2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5. maddesinin (b) bendinde belirtilen "Ortak Nitelik” şartını taşımak,

3- İmam Hatip Lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak,

4- Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

5- 2016 yılı KPSS (DHBT) sınavından 60 ve yukarı puan almış olmak. Şayet İlçe Müftülüğünün öğretici ihtiyacı, 2016 yılı KPSS (DHBT)' den 60 ve üzeri puan alan adaylardan karşılanmaması veya müracaatçı olmaması halinde 2016 KPSS (DHBT) ye girenlerden (60'ın altında puan almış olsa bile) müracaatları alınacaktır.

6- 04-06 yaş grubu öğrencilere yönelik görevlendirilecek öğreticiler için; 2016 KPSS (DHBT) girmiş olmak ve 04-06 yaş çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili diplomaya veya bu alanla ilgili en az 296 saatlik sertifikaya sahip olmak.

6. MADDEYE DAİR NOTLAR:

6.1- 01 Ocak 2017 tarihinden sonra üniversitelerden veya Milli Eğitim Müdürlükleri Halk Eğitim Merkezlerinden alınan 04-06 yaş çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili sertifikalar Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde GEÇERSİZDİR.

6.2- Başvurulan ilçede 04-06 yaş Kur’an Kursu yoksa bu alanla ilgili müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7- Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen oluşum ile irtibatı tespit edilenler sınavı kazansalar bile görevlendirme yapılmayacağı gibi hiçbir hak iddia edemeyeceklerdir. Ayrıca haklarında gerekli yasal işlem yapılacaktır.

 

B- BAŞVURU, SINAV VE DİĞER HUSUSLAR

a) Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1- Dilekçe,

2- T.C. kimlik No’lu nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- En son öğrenim durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,

4- 2016 yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi,

5- Varsa hafızlık belgesi,

b) Başvuru İşlemleri:

1- Sınav 12/09/2017 Salı günü yapılacaktır.(Sınav tarihi ile ilgili Başkanlığımızdan herhangi bir talimat gelmesi durumunda belirtilen tarih değiştirilebilecektir.)

2- İlçeler 24/08/2017 tarihi itibariyle sınav duyurusunu 15 gün süreyle ilan edecekler. İlçeler bu süre içerisinde öğretici ihtiyaç sayılarını belirleyerek, müracaatçılardan ihtiyaç sayısının 3 katına kadar başvurularını kabul edeceklerdir.

3- 2016 yılında il müftülüğümüzce yapılan fahri öğreticilik sınavında başarılı olmuş ve ilçelerde görev almış olanlarda söz konusu sınava müracaat edeceklerdir.(Aynı sınavda başarılı olmuş ancak görev sırası gelmemiş olanlar da müracaat edeceklerdir.)

4- 04-06 yaş grubu öğrencilere yönelik görevlendirilecek olan öğreticilerin 3 katı kadar başvurular kabul edilecektir.(örnek: İlçede 1 adet 04-06 yaş Kur’an Kursu açılacaksa 2016-KPSS (DHBT) sınavında yüksek puana sahip 3 kişinin başvurusu kabul edilecek.) 

5- Başvuru yapmak isteyenler en geç 08/09/2017 Cuma günü mesai bitimine kadar istenen belgelerle birlikte görev almak istedikleri ilçe müftülüğüne bizzat müracaat edeceklerdir.

6- Birden fazla İlçe Müftülüğüne müracaat edenlerin müracaatları (sınavı kazansalar dahi) geçersiz sayılacaktır.

7- Müracaatların sona ermesinden sonra adayın görev almak istediği İlçe ile ilgili değişiklik talepleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.

c) Sınav İşlemleri:

1- 2016 KPSS (DHBT) puan sırasına göre çağırılacak son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, puanı eşit olan adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır.

2- Başvurular 24/08/2017 Perşembe günü başlayıp 08/09/2017 Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecektir.

3- Sınav, 12/09/2017 Salı günü, saat 09:00’da Aydın İl Müftülüğünde yapılacaktır. Eğer başvurular fazla olur ise takip eden gün (13/09/2017 Çarşamba ) sınav devam edecektir.

4- Belgeleri eksik olanlar ile faks ve mail yoluyla yapılan kayıt ve müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5- Belirtilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş olacaktır.

6- Adaylar sınava gelirken kimlik belgelerini yanında bulunduracaklardır. Kimlik belgesini yanında getirmeyenler kesinlikle sınava alınmayacaktır.

7- Mülakatta başarılı sayılmak için en az 70 puan alınması şart olup, söz konusu puan, komisyon üyelerinin verdiği puanların ortalaması baz alınarak hesaplanacaktır.

8- Görevlendirmeler, mülakatta en yüksek puan alandan başlamak suretiyle yapılacak olup, puanların eşit olması halinde sırayla KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, hafız olana, eğitim düzeyi yüksek olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

9- Sınav işlemleri esnasında gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir.

10- Her adayın başarı sıralaması müracaat etmiş olduğu ilçeye göre belirlenecektir.

11- Sınav sonuçları başarı sırasına göre (70 ve üzeri puan alanlar) aydin.diyanet.gov.tr internet adresinden ilçe sıralamasına göre ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

12- Sınav ve görevlendirme süresince İl Müftülüğümüz internet sitesinden yapılacak olan tüm duyurular resmi tebligat sayılacaktır.

13- Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ıslak imzalı ve yazılı olarak T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası ve adresi yazılı dilekçe ile il müftülüğüne yapılacaktır. İtirazlar en fazla 15 (on beş) gün içerisinde incelenerek karara bağlanıp adaya bilgi verilecektir. Zamanında ve usulüne uygun yapılmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 

D-SINAV KONULARI

1- Kuran-ı Kerim (Ezber, yüzünden okuma ve tecvit bilgisi)

2- Dini Bilgiler (itikat, ibadet, siyer ve ahlak konuları)

3- Hitabet

4- 04-06 yaş grubu özel alan bilgisi (ilgili kursta görev yapacaklar için.)

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN AYDIN İL GENELİ GEÇİCİ K.K.ÖĞRETİCİSİ İHTİYAÇ SAYISI

İlçe Adı İhtiyaç Duyulan Öğretici Adedi
BOZDOĞAN 15
BUHARKENT 5
ÇİNE 12
DİDİM 9
EFELER 20
GERMENCİK 11
İNCİRLİOVA 11
KARACASU 10
KARPUZLU 0
KOÇARLI 8
KÖŞK 6
KUŞADASI 15
KUYUCAK 18
NAZİLLİ 41
SÖKE 15
SULTANHİSAR 7
YENİPAZAR 6
TOPLAM 209